[Ga terug] Eigen opstartscherm
Ga naar Windows\options\lnstall en zoek het win_19. cab bestand. Pak het bestand sulogo. sys uit naar c:\temp, hernoem het in Iogo.bmp en open het met een beeldbewerkingsprogramma.

Wijzig het Iogo, sla het bestand op als Iogo.sys, en plaats het in de C:\ directory. Als je nu de pc opnieuw start dan verschijnt het nieuwe Iogo.
Dit trucje werkt met alle bmp bestanden, mits 320x400 bitmaps.